• Tel: +381 63 591 817
0 Artikala - 0,00 Din.
Korpa je trenutno prazna!
Vaši Proizvodi Ažuriraj cenu
Isporučiti
Za adresu isporuke koristiti adresu kao za naplatu
Dodaj/Izmeni adresu za isporuku
Ime Šifra Cena Količina Popust Ukupno
Ukupna cena proizvoda

Izabrana isporuka

Niste izabrali način isporuke

Molimo izaberite način isporuke

Ukupno:
0,00 Din.
Napomene i posebni zahtevi
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI

 

Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje preduzeće Balaž Terteli PR Petrichor. (u daljem tekstu Prodavac). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice zalivnisistemi.rs definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaĉa i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice zalivnisistemi.rs, korisniĉka prava i poslovni odnos između prodavca i kupca, odnosno korisnika.

Internet prodavnica zalivnisistemi.rs, kojom upravlja preduzeće Balaž Terteli PR Petrichor, je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda korisnicima. Korisnik je osoba koja koristi ovaj sistem, odnosno kupac u Internet prodavnici zalivnisistemi.rs.

Odnos Internet prodavnice zalivnisistemi.rs i kupca regulisana je međusobnim obavezama kupovine preko Internet prodavnice zalivnisistemi.rs.
NAĈIN PLAĆANJA

 

Plaćanje robe može se vršiti:

  1. Pouzećem

Kod plaćanja pouzećem narudžbu plaćate prilikom isporuke robe.

 

CENE

 

Sve cene proizvoda u Internet prodavnici zalivnisistemi.rs su iskazane u srpskoj nacionalnoj valuti,

dinarima sa ukljuĉenim PDV-om.

 

Prodavac zadržaava pravo da promeni cene koje su vidljive na web adresi www.zalivnisistemi.rs bez prethodnog obaveštavanja.
Uprkos znaĉajnim naporima da se obezbede ažurni i taĉni podaci, moguće je da se potkrade neispravna cena. U tom sluĉaju, kao i u sluĉaju da se cena promeni tokom izdavanja porudžbine, prodavac će kupcu omogućiti da odustane od kupovine i ponuditi mu drugo rešenje na obostrano zadovoljstvo.

 

U cenu nisu uraĉunati troškovi dostave koji se dodatno naplaćuju.

Prodavac je obezbedio besplatnu poštarinu za sve porudžbe preko 5.000,00 dinara.
REKLAMACIJA

 

Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu i na pojedinaĉnom proizvodu.

 

Prodavac  poštuje zakon o zaštiti potrošaĉa i garantuje sledeće rokove:

    2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju

(reklamacija)

    14 dana - imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta

8 dana - rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju od dana prijema reklamacije

15 dana - rok za rešavanje reklamacije

    30 dana - rok u kome je prodavac dužan da vam isporuĉi robu (ukoliko nije drugaĉije

ugovoreno) od dana prijema reklamacije

 

Kupac je dužan da se pridržava priloženog uputstva, da sačuva račun koji je dobio. Račun dobijen prilikom on line kupovine jedini je dokument sa kojima kupac može ostvariti svoja prava.

 

Prodavac  u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, prodavac će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

 

Sve reklamacije nastale u slučaju nesaobraznosti kupljene robe regulisane su Zakonom o zaštiti potrošaĉa (Sl.glasnik RS”, br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Ĉlan

  1. Stav 1). Prodavac sklapanjem ugovora sa potrošačem prihvata sve obaveze iz tog zakona uz svu profesionalnu pažnju usmerenu ka potrošaĉu.

 

U sluĉaju potrebe za reklamacijom u vezi sa saobraznosti kupljene robe potrebno je robu poslati poštom na adresu Balaž Terteli PR Petrichor, Radnička 52, 21235 Temerin.

Kupac gubi pravo na reklamaciju ako se kvar izazove:

*popravke od strane neovlašćenih lica


*ugradnja neorginalnih rezervnih delova

*oštećenja koja su nastala zbog nemarnog rukovanja

*oštećenja nastala zbog mehaniĉkog udarca od strane kupca ili treće osobe

nepravilne ugradnje.

 

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i

da ukaže na eventualna mehaniĉka oštećenja .Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis, kvar ne bude otklonjen, obavezujemo se da ćemo proizvod zameniti novim, predložiti odgovarajuću zamenu ili vratiti novac, u dogovoru sa kupcem.

 

NAĈIN ISPORUKE

 

Dostava robe koju ste poručili obavlja se putem kurirske službe AKS EXPRESS u roku od 24-

48 sati  od momenta poruĉivanja.

 

Sve narudžbe primljene radnim danom do 12:00 ĉasova, dostavljaju se isti dan. Pod radnim danom se podrazumevaju svi dani od ponedeljka do petka, osim u slučajevima kada je praznik. Subotom i nedeljom roba se ne šalje.

 

Kurirska sližba isporučuje poručenu robu radnim danom i subotom. Isporuke subotom odnose se na veće gradove.

 

Ukoliko kurir vrši isporuku robe koja je oštećena u transportu, ili neće da sačeka da primalac otvori i pregleda paket, primalac ima puno pravo da paket ne preuzme. Nakon toga potrebno je da se odmah (najkasnije sutradan) obratite putem elektronske pošte  info@zalivnisistemi.rs .

 

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da dostavi odabrani proizvod, kupac će biti o tome blagovremeno obavešten putem e-mail-a ili telefona. Kupac će biti kontaktiran korišćenjem kontakt podataka koji su navedeni prilikom kupovine.

 

Cena dostave je 320 dinara plus 70 dinara za plaćanje pouzećem.

 

Za sve porudžbe preko 5.000,00 dinara, troškovi dostave su besplatni.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi je u stambeni prostor.

 

Rok za reklamacije na eventualna oštećenja je 24h od trenutka prijema robe.

 

RASKID UGOVORA, PRAVO NA OTKAZIVANJE KUPOVINE I VRAĆANJE ROBE

 

Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od ĉetrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje da teče od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora da obavesti prodavca o otkazivanju narudžbe pismenim putem.


Narudžba se smatra otkazanom kada prodavac primi pismeno obaveštenje.

 

U sluĉaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti robu prodavcu u roku od

14 dana. Proizvod koji se vraća mora biti sa svim pripadajućim delovima, neoštećen, nekorišćen i potpuno ispravan uz priloženu kopiju računa.

 

Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju

popravke ili prepravke, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

 

Reklamacija u  garantom roku – Prodavac u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

U tom slučaju, kupac šalje proizvod u servis, isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

 

Nakon utvrđivanja da je proizvod vraćen u istom stanju kako je i poslat tj. prodat (neoštećen, nekorišćen, ispravan proizvod), vrši se popravka, zamena,  zamena uz doplatu za neki drugi proizvod ili povrat novca kupcu.

 

POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA KUPCU

Prodavac se obavezuje da će kupcu vratiti celokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od

30 dana po primanju pismenog obaveštenja o raskidu ugovora računajući od datuma

primanja pisanog obaveštenja o raskidu do isplate.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

Prodavac se obavezuje da će poštovati Vašu privatnost, odnosno privatnost kupca/korisnika, i da neće sakupljati, prodavati ili objavljivati Vaše lične podatke ili informacije. Prikupljanje vaših podataka se koristi samo u svrhu obavljanja međusobnog poslovanja putem naše Internet prodavnice. Jedini slučaj kada će vaši podaci biti korišteni je kada vi to sami naznačite prijavom na naš newsletter. U suprotnom Vi uvek možete zatražiti da se Vaši podaci uklone sa liste koju koristimo za naše marketinške kampanje.

 

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše narudžbe.

 

Prodavac se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista newsletter koje koristimo za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni preduzeća odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Pored navedenog korišćenja Vaših podataka prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o


proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

 

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe. KOMUNIKACIJA – NEWSLETTER

Obaveštenja o akcijama i novitetima elektronske poruke moraju biti jasno i nedvosmislno označene kao reklamne poruke. Pošiljalac mora da bude jasno naveden. Ako korisnik ne želi da prima reklamne poruke i obaveštenja prodavac će to bezuslovno uzeti u obzir.

 

PRIMEDBE, PRIGOVORI I SPOROVI

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaĉa, kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail:

info@zalivnisistemi.rs

 

Prodavac će u roku od 15 radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti korisniku, odnosno kupcu, koliko dugo će biti razmatrana i redovno ga obaveštavati o statusu postupka. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova. Ukoliko se ne postigne dogovor između Prodavca i Kupca, Zakonom o zaštiti potrošaĉa je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova, a u suprotnom nadležan je Sud u mestu sedišta prodavca.

 

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

 

KUPOVINOM PROIZVODA I KORIŠĆENJE WEB SAJTA ZALIVNISISTEMI.RS KUPAC PRIHVATA  OPŠTE USLOVE POSLOVANJA.

 

Samim korišćenjem neke naše usluge, kao i kupovinom proizvoda na ovoj stranici vi

automatski prihvatate naše uslove poslovanja i saglasni ste da ih poštujete.

 

U slučaju da vam naša pravila ne odgovaraju ili se sa njima ne slažete u potpunosti

molimo vas da ne koristite ove stranice.

 

Web sajt je vlasništvo preduzeća Balaž Terteli PR Petrichor, i preduzeće kao vlasnik sajta zadržava sva prava da u bilo koje vreme ažurira, menja i modifikuje uslove korišćenja.

 

Sav materijal sa sajta  www.zalivnisistemi.rs ne može biti kopiran i korišćen u bilo koje druge svrhe i na bilo koji način bez prethodne dozvole odgovornog lica preduzeća. Svako neovlašćeno korišćenje materijala sa web sajta može prekršiti zakone o autorskim pravima, intelektualnoj svojini, zaštitnim znacima i drugim zakonima.
Ukoliko sajt ne koristite po svim lokalnim, republiĉkim zakonima Republike Srbije i

predstavljate se lažnim imenima ili podacima, prodavac ima sva prava da ukine,


privremeno obustavi ili modifikuje Vaš nalog ili pristup web sajtu ili delovima web sajta bez

prethodne najave.

 

Sav sadržaj i informacije na web sajtu su napravljene samo za informativne potrebe i uglavnom su korišćeni opisi proizvoda od strane proizvođača. Slike proizvoda takođe su date zbog informativne upotrebe. Nijanse boja prikazanih na slikama ne moraju da odgovaraju u stvarnosti i zavise od kalibracije boja vašeg uređaja za pregled ovog sajta.

 

Hvala na poverenju.

Top